માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટ ખાતે યોજાશે પ્રજાસતાક દિવસ નિમિત્તે રાજ્યકક્ષાનો ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ લાઈવ નિહાળો : - Facebook.com/BJP4Gujarat - Twitter.com/BJP4Gujarat - Youtube.com/BJP4Gujarat

RepublicDay

BJP | BJP Gujarat,  RepublicDay

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટ ખાતે યોજાશે પ્રજાસતાક દિવસ નિમિત્તે રાજ્યકક્ષાનો ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ
#RepublicDay

લાઈવ નિહાળો :

- Facebook.com/BJP4Gujarat
- Twitter.com/BJP4Gujarat
- Youtube.com/BJP4Gujarat

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટ ખાતે યોજાશે પ્રજાસતાક દિવસ નિમિત્તે રાજ્યકક્ષાનો ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ #RepublicDay લાઈવ નિહાળો : - Facebook.com/BJP4Gujarat - Twitter.com/BJP4Gujarat - Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0