ગાંધીનગર રાજભવન ખાતે રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી અને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં એટહોમ કાર્યક્રમ યોજાયો.

RepublicDay

BJP | BJP Gujarat,  RepublicDay

ગાંધીનગર રાજભવન ખાતે રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી અને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં એટહોમ કાર્યક્રમ યોજાયો.
#RepublicDay

ગાંધીનગર રાજભવન ખાતે રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી અને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં એટહોમ કાર્યક્રમ યોજાયો. #RepublicDay

Let's Connect

sm2p0