પ્રજાસત્તાક દિનની પૂર્વ સંધ્યાએ રાજયપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી અને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ એટહોમ કાર્યક્રમમાં રાજકોટ જિલ્લાના અગ્રણી મહાનુભાવો અને નાગરિકોને મળી પરસ્પર શુભેચ્છાઓની આપ-લે કરી હતી.

RepublicDay

BJP | BJP Gujarat,  RepublicDay

પ્રજાસત્તાક દિનની પૂર્વ સંધ્યાએ રાજયપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી અને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ એટહોમ કાર્યક્રમમાં રાજકોટ જિલ્લાના અગ્રણી મહાનુભાવો અને નાગરિકોને મળી પરસ્પર શુભેચ્છાઓની આપ-લે કરી હતી. #RepublicDay

પ્રજાસત્તાક દિનની પૂર્વ સંધ્યાએ રાજયપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી અને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ એટહોમ કાર્યક્રમમાં રાજકોટ જિલ્લાના અગ્રણી મહાનુભાવો અને નાગરિકોને મળી પરસ્પર શુભેચ્છાઓની આપ-લે કરી હતી. #RepublicDay

Let's Connect

sm2p0