કોરોના સંકટમાં RBI એ લોનધારકોને આપી મોટી રાહત 👉 લોનધારકોને EMI ચૂકવવા માટે વધુ ત્રણ મહિના એટલે કે 31 ઓગસ્ટ, 2020 સુધી રાહત અપાઈ 👉 રેપો રેટમાં 0.40% નો ઘટાડો કરાયો, રેપો રેટ 4.40%થી ઘટાડીને 4% કર્યો 👉 પરિણામે લોન સસ્તી થતા લોનધારકોને ફાયદો થશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના સંકટમાં RBI એ લોનધારકોને આપી મોટી રાહત

👉 લોનધારકોને EMI ચૂકવવા માટે વધુ ત્રણ મહિના એટલે કે 31 ઓગસ્ટ, 2020 સુધી રાહત અપાઈ

👉 રેપો રેટમાં 0.40% નો ઘટાડો કરાયો, રેપો રેટ 4.40%થી ઘટાડીને 4% કર્યો

👉 પરિણામે લોન સસ્તી થતા લોનધારકોને ફાયદો થશે

કોરોના સંકટમાં RBI એ લોનધારકોને આપી મોટી રાહત 👉 લોનધારકોને EMI ચૂકવવા માટે વધુ ત્રણ મહિના એટલે કે 31 ઓગસ્ટ, 2020 સુધી રાહત અપાઈ 👉 રેપો રેટમાં 0.40% નો ઘટાડો કરાયો, રેપો રેટ 4.40%થી ઘટાડીને 4% કર્યો 👉 પરિણામે લોન સસ્તી થતા લોનધારકોને ફાયદો થશે

Let's Connect

sm2p0