કોરોનાની સ્થિતિ વચ્ચે અર્થવ્યવસ્થાને વેગ આપવા RBI એ કરેલા નિર્ણયો ‬ ‪👉 રેપો રેટમાં 0.75%નો ઘટાડો કરાયો પરિણામે તમામ લોન સસ્તી થશે‬ ‪👉 લોનધારકોના હિતમાં RBI એ EMIનો હપ્તો ચૂકવવામાં 3 મહિના છૂટ આપવા બેન્કોને આપ્યા નિર્દેશ

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કોરોનાની સ્થિતિ વચ્ચે અર્થવ્યવસ્થાને વેગ આપવા RBI એ કરેલા નિર્ણયો ‬

‪👉 રેપો રેટમાં 0.75%નો ઘટાડો કરાયો પરિણામે તમામ લોન સસ્તી થશે‬

‪👉 લોનધારકોના હિતમાં RBI એ EMIનો હપ્તો ચૂકવવામાં 3 મહિના છૂટ આપવા બેન્કોને આપ્યા નિર્દેશ
#IndiaFightsCorona

કોરોનાની સ્થિતિ વચ્ચે અર્થવ્યવસ્થાને વેગ આપવા RBI એ કરેલા નિર્ણયો ‬ ‪👉 રેપો રેટમાં 0.75%નો ઘટાડો કરાયો પરિણામે તમામ લોન સસ્તી થશે‬ ‪👉 લોનધારકોના હિતમાં RBI એ EMIનો હપ્તો ચૂકવવામાં 3 મહિના છૂટ આપવા બેન્કોને આપ્યા નિર્દેશ #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0