નમસ્કાર ગુજરાતમા સામાજીક એકતા ન ડહોળાય તે માટે પ્રયત્નશીલ રહીયે એક જવાબદાર નાગરિક તરિકે સોશિયલ મિડિયા મા આવતા સંદેશા અને ઇલેકટ્રોનિક મિડિયા ની સનસનાટી ફેલાવનારી ખબરો ને ચકાસીયે અફવાઓમા ન આવીયે આવો સહુ ભેગા મળી ને આપણા ગુજરાત ને કલંક ન લાગે એનુ ધ્યાન રાખીયે સહુ સંયમ રાખીયે જય ગુજરાત Rajeeka T Kacheeria IT CELL CONVENOR GUJARAT PRADESH

Bharatiya Janata Party is the largest political party

નમસ્કાર ગુજરાતમા સામાજીક એકતા ન ડહોળાય તે માટે પ્રયત્નશીલ રહીયે એક જવાબદાર નાગરિક તરિકે સોશિયલ મિડિયા મા આવતા સંદેશા અને ઇલેકટ્રોનિક મિડિયા ની સનસનાટી ફેલાવનારી ખબરો ને ચકાસીયે અફવાઓમા ન આવીયે આવો સહુ ભેગા મળી ને આપણા ગુજરાત ને કલંક ન લાગે એનુ ધ્યાન રાખીયે સહુ સંયમ રાખીયે જય ગુજરાત Rajeeka T Kacheeria IT CELL CONVENOR GUJARAT PRADESH

Let's Connect

sm2p0