આજે હિંમતનગરની જાહેરસભામાં ખાલી ખુરશીઓને સંબોધન કરતા રાહુલ ગાંધી...!!! Rahul Gandhi addressing empty chairs in today's Himatnagar rally

Bharatiya Janata Party is the largest political party

આજે હિંમતનગરની જાહેરસભામાં ખાલી ખુરશીઓને સંબોધન કરતા રાહુલ ગાંધી...!!!

Rahul Gandhi addressing empty chairs in today's Himatnagar rally

આજે હિંમતનગરની જાહેરસભામાં ખાલી ખુરશીઓને સંબોધન કરતા રાહુલ ગાંધી...!!! Rahul Gandhi addressing empty chairs in today's Himatnagar rally

Let's Connect

sm2p0