પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ દેશવાસીઓને કરેલ 'જનતા કરફ્યુ' ની અપીલને રાષ્ટ્રહિત-રાષ્ટ્રસેવાની ભાવના સાથે સ્વીકારીને આજે ગુજરાતવાસીઓએ સ્વયંભૂ કરફ્યુ રાખી, જે અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ આપ્યો છે તે બદલ જનતાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ‬ ‪‪

PressNote‬, JantaCurfew

BJP | BJP Gujarat,  PressNote‬, JantaCurfew

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ દેશવાસીઓને કરેલ 'જનતા કરફ્યુ' ની અપીલને રાષ્ટ્રહિત-રાષ્ટ્રસેવાની ભાવના સાથે સ્વીકારીને આજે ગુજરાતવાસીઓએ સ્વયંભૂ કરફ્યુ રાખી, જે અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ આપ્યો છે તે બદલ જનતાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ‬
‪#PressNote‬
‪#JantaCurfew

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ દેશવાસીઓને કરેલ 'જનતા કરફ્યુ' ની અપીલને રાષ્ટ્રહિત-રાષ્ટ્રસેવાની ભાવના સાથે સ્વીકારીને આજે ગુજરાતવાસીઓએ સ્વયંભૂ કરફ્યુ રાખી, જે અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ આપ્યો છે તે બદલ જનતાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ‬ ‪#PressNote‬ ‪#JantaCurfew

Let's Connect

sm2p0