ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ એ આજરોજ સંત સવૈયાનાથ ધામ, ઝાંઝરકા દર્શન કરી પૂર્વ સાંસદ અને ગાદીપતિ સંતશ્રી શંભુનાથજી ટૂંડિયાના આશીર્વાદ મેળવ્યા.

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ એ આજરોજ સંત સવૈયાનાથ ધામ, ઝાંઝરકા દર્શન કરી પૂર્વ સાંસદ અને ગાદીપતિ સંતશ્રી શંભુનાથજી ટૂંડિયાના આશીર્વાદ મેળવ્યા.
#PressNote

ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ એ આજરોજ સંત સવૈયાનાથ ધામ, ઝાંઝરકા દર્શન કરી પૂર્વ સાંસદ અને ગાદીપતિ સંતશ્રી શંભુનાથજી ટૂંડિયાના આશીર્વાદ મેળવ્યા. #PressNote

Let's Connect

sm2p0