સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસ દરમિયાન ગીર-સોમનાથ, જુનાગઢ અને રાજકોટ જિલ્લા વિસ્તારના કાર્યકર્તાઓ તેમજ રૂટમાં આવતા ગામ-શહેરોના નગરજનો દ્વારા પણ મારું ઠેર-ઠેર હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉમળકાભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું તે બદલ હું સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસ દરમિયાન ગીર-સોમનાથ, જુનાગઢ અને રાજકોટ જિલ્લા વિસ્તારના કાર્યકર્તાઓ તેમજ રૂટમાં આવતા ગામ-શહેરોના નગરજનો દ્વારા પણ મારું ઠેર-ઠેર હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉમળકાભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું તે બદલ હું સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ
#PressNote

સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસ દરમિયાન ગીર-સોમનાથ, જુનાગઢ અને રાજકોટ જિલ્લા વિસ્તારના કાર્યકર્તાઓ તેમજ રૂટમાં આવતા ગામ-શહેરોના નગરજનો દ્વારા પણ મારું ઠેર-ઠેર હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉમળકાભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું તે બદલ હું સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ #PressNote

Let's Connect

sm2p0