કોંગ્રેસ ગમે તેવા ગતકડા ચલાવે પણ પરિણામ જાહેર થાય એટલે ભાજપના ત્રણે ઉમેદવારોનો વિજય નિશ્ચિત છે તેવો અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કોંગ્રેસ ગમે તેવા ગતકડા ચલાવે પણ પરિણામ જાહેર થાય એટલે ભાજપના ત્રણે ઉમેદવારોનો વિજય નિશ્ચિત છે તેવો અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote

કોંગ્રેસ ગમે તેવા ગતકડા ચલાવે પણ પરિણામ જાહેર થાય એટલે ભાજપના ત્રણે ઉમેદવારોનો વિજય નિશ્ચિત છે તેવો અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote

Let's Connect

sm2p0