કોરોના સામેની લડતમાં આશીર્વાદરૂપ એવા 'ધમણ-૧' વેન્ટિલેટરની વિશ્વસનીયતા પર કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ કરેલા પાયાવિહોણા જૂઠા આક્ષેપોને સખત શબ્દોમાં વખોડું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કોરોના સામેની લડતમાં આશીર્વાદરૂપ એવા 'ધમણ-૧' વેન્ટિલેટરની વિશ્વસનીયતા પર કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ કરેલા પાયાવિહોણા જૂઠા આક્ષેપોને સખત શબ્દોમાં વખોડું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressNote

કોરોના સામેની લડતમાં આશીર્વાદરૂપ એવા 'ધમણ-૧' વેન્ટિલેટરની વિશ્વસનીયતા પર કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ કરેલા પાયાવિહોણા જૂઠા આક્ષેપોને સખત શબ્દોમાં વખોડું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0