લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં કોરોના વોરિયર્સની જેમ કાર્ય કરેલ તમામ શિક્ષક મિત્રોને ભાજપ વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને આભાર માનીએ છીએ. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં કોરોના વોરિયર્સની જેમ કાર્ય કરેલ તમામ શિક્ષક મિત્રોને ભાજપ વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને આભાર માનીએ છીએ. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote

લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં કોરોના વોરિયર્સની જેમ કાર્ય કરેલ તમામ શિક્ષક મિત્રોને ભાજપ વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને આભાર માનીએ છીએ. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote

Let's Connect

sm2p0