કેન્દ્રીય નાણા મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમન દ્વારા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા જાહેર કરાયેલા વિશેષ આર્થિક પેકેજ અંતર્ગત કરાયેલી વિવિધ જાહેરાતોને સહર્ષ આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કેન્દ્રીય નાણા મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમન દ્વારા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા જાહેર કરાયેલા વિશેષ આર્થિક પેકેજ અંતર્ગત કરાયેલી વિવિધ જાહેરાતોને સહર્ષ આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

#PressNote

કેન્દ્રીય નાણા મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમન દ્વારા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા જાહેર કરાયેલા વિશેષ આર્થિક પેકેજ અંતર્ગત કરાયેલી વિવિધ જાહેરાતોને સહર્ષ આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0