કોંગ્રેસ પ્રમુખશ્રી અમિત ચાવડાએ પોતાનાં ટવીટર પર મુકેલ વિડીયોમાં કોંગ્રેસે પોતાનાં વિચાર, આચાર અને વિકૃત માનસિકતાનું પ્રદર્શન કર્યું છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કોંગ્રેસ પ્રમુખશ્રી અમિત ચાવડાએ પોતાનાં ટવીટર પર મુકેલ વિડીયોમાં કોંગ્રેસે પોતાનાં વિચાર, આચાર અને વિકૃત માનસિકતાનું પ્રદર્શન કર્યું છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#PressNote

કોંગ્રેસ પ્રમુખશ્રી અમિત ચાવડાએ પોતાનાં ટવીટર પર મુકેલ વિડીયોમાં કોંગ્રેસે પોતાનાં વિચાર, આચાર અને વિકૃત માનસિકતાનું પ્રદર્શન કર્યું છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #PressNote

Let's Connect

sm2p0