કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કોરોના વાયરસ મહામારીની વર્તમાન પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને દેશવાસીઓના હિતમાં રાષ્ટ્રીય લોકડાઉનને ૧૭મી મે સુધી લંબાવવાના કરાયેલા નિર્ણયને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કોરોના વાયરસ મહામારીની વર્તમાન પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને દેશવાસીઓના હિતમાં રાષ્ટ્રીય લોકડાઉનને ૧૭મી મે સુધી લંબાવવાના કરાયેલા નિર્ણયને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressNote

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કોરોના વાયરસ મહામારીની વર્તમાન પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને દેશવાસીઓના હિતમાં રાષ્ટ્રીય લોકડાઉનને ૧૭મી મે સુધી લંબાવવાના કરાયેલા નિર્ણયને આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0