પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા દેશભરમાં કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા અને કોરોના મહામારી સામે વિજય પ્રાપ્ત કરવા દેશવાસીઓના હિતમાં રાષ્ટ્રીય લોકડાઉનને ૩ મે સુધી લંબાવવાના કરાયેલ નિર્ણયને સહર્ષ આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા દેશભરમાં કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા અને કોરોના મહામારી સામે વિજય પ્રાપ્ત કરવા દેશવાસીઓના હિતમાં રાષ્ટ્રીય લોકડાઉનને ૩ મે સુધી લંબાવવાના કરાયેલ નિર્ણયને સહર્ષ આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressNote

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા દેશભરમાં કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા અને કોરોના મહામારી સામે વિજય પ્રાપ્ત કરવા દેશવાસીઓના હિતમાં રાષ્ટ્રીય લોકડાઉનને ૩ મે સુધી લંબાવવાના કરાયેલ નિર્ણયને સહર્ષ આવકારું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0