ભાજપાના વરિષ્ઠ નેતા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ પટેલના નિવેદનોનું ખોટું અર્થઘટન કરી જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કોંગ્રેસ કરી રહી છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

ભાજપાના વરિષ્ઠ નેતા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ પટેલના નિવેદનોનું ખોટું અર્થઘટન કરી જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કોંગ્રેસ કરી રહી છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressNote

ભાજપાના વરિષ્ઠ નેતા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ પટેલના નિવેદનોનું ખોટું અર્થઘટન કરી જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કોંગ્રેસ કરી રહી છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote

Let's Connect

sm2p0