આવતીકાલે તા.૨૮ ફેબ્રુઆરી શુક્રવાર સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય બજેટ અને ગુજરાત બજેટના અનુસંધાને પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’, કોબા, ગાંધીનગર ખાતે ‘પ્રદેશ કાર્યશાળા’ યોજાશે.

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

આવતીકાલે તા.૨૮ ફેબ્રુઆરી શુક્રવાર સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય બજેટ અને ગુજરાત બજેટના અનુસંધાને પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’, કોબા, ગાંધીનગર ખાતે ‘પ્રદેશ કાર્યશાળા’ યોજાશે.
#PressNote

આવતીકાલે તા.૨૮ ફેબ્રુઆરી શુક્રવાર સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય બજેટ અને ગુજરાત બજેટના અનુસંધાને પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’, કોબા, ગાંધીનગર ખાતે ‘પ્રદેશ કાર્યશાળા’ યોજાશે. #PressNote

Let's Connect

sm2p0