પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી કોરોના વાયરસના કારણે દેશમાં પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા જાહેર કરાયેલા કુલ રૂ.૨૦ લાખ કરોડના વિશેષ આર્થિક પેકેજને આવકારું છું : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

PressNote, AatmanirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  PressNote, AatmanirbharBharat

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી કોરોના વાયરસના કારણે દેશમાં પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા જાહેર કરાયેલા કુલ રૂ.૨૦ લાખ કરોડના વિશેષ આર્થિક પેકેજને આવકારું છું : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#PressNote #AatmanirbharBharat

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી કોરોના વાયરસના કારણે દેશમાં પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા જાહેર કરાયેલા કુલ રૂ.૨૦ લાખ કરોડના વિશેષ આર્થિક પેકેજને આવકારું છું : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #PressNote #AatmanirbharBharat

Let's Connect

sm2p0