મહારાષ્ટ્રમાં ફરી એક સાધુની હત્યા સામે પ્રતિક્રિયા આપતાં પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

PressByte

મહારાષ્ટ્રમાં ફરી એક સાધુની હત્યા સામે પ્રતિક્રિયા આપતાં પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા
#PressByte

મહારાષ્ટ્રમાં ફરી એક સાધુની હત્યા સામે પ્રતિક્રિયા આપતાં પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા #PressByte

Let's Connect

sm2p0