રાહુલ ગાંધીએ ગુજરાતને બદનામ કરવા માટે કરેલ ટ્વીટ સામે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

PressByte

રાહુલ ગાંધીએ ગુજરાતને બદનામ કરવા માટે કરેલ ટ્વીટ સામે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા
#PressByte

રાહુલ ગાંધીએ ગુજરાતને બદનામ કરવા માટે કરેલ ટ્વીટ સામે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા #PressByte

Let's Connect

sm2p0