કોંગ્રેસનાં પ્રમુખશ્રી અમિત ચાવડાનાં આક્ષેપ સામે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરત પંડયા

PressByte

કોંગ્રેસનાં પ્રમુખશ્રી અમિત ચાવડાનાં આક્ષેપ સામે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરત પંડયા
#PressByte

કોંગ્રેસનાં પ્રમુખશ્રી અમિત ચાવડાનાં આક્ષેપ સામે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરત પંડયા #PressByte

Let's Connect

sm2p0