પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અને ભારત રત્ન શ્રી પ્રણવ મુખર્જીને હ્રદયપૂર્વકની શ્રધ્ધાંજલિ પાઠવું છું : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

PressByte

પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અને ભારત રત્ન શ્રી પ્રણવ મુખર્જીને હ્રદયપૂર્વકની શ્રધ્ધાંજલિ પાઠવું છું : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા
#PressByte

પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અને ભારત રત્ન શ્રી પ્રણવ મુખર્જીને હ્રદયપૂર્વકની શ્રધ્ધાંજલિ પાઠવું છું : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા #PressByte

Let's Connect

sm2p0