મહિલાઓની સુરક્ષા માટે રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ : 👉 દુષ્કર્મના નરાધમોને ફાંસીની સજા મળે તે માટે કોર્ટમાં કરાશે માંગ અને વિશેષ સરકારી વકીલની નિમણૂક કરાશે 👉 આવા ગંભીર અપરાધ કરનારને સાખી લેવામાં નહિ આવે - રાજ્ય ગૃહમંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહિલાઓની સુરક્ષા માટે રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ :

👉 દુષ્કર્મના નરાધમોને ફાંસીની સજા મળે તે માટે કોર્ટમાં કરાશે માંગ અને વિશેષ સરકારી વકીલની નિમણૂક કરાશે

👉 આવા ગંભીર અપરાધ કરનારને સાખી લેવામાં નહિ આવે

- રાજ્ય ગૃહમંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja

મહિલાઓની સુરક્ષા માટે રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ : 👉 દુષ્કર્મના નરાધમોને ફાંસીની સજા મળે તે માટે કોર્ટમાં કરાશે માંગ અને વિશેષ સરકારી વકીલની નિમણૂક કરાશે 👉 આવા ગંભીર અપરાધ કરનારને સાખી લેવામાં નહિ આવે - રાજ્ય ગૃહમંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja

Let's Connect

sm2p0