કોરોના મહામારી સામેની લડત માટે સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ પરિવાર, ભાવનગર દ્વારા PM-CARESમાં રૂ. 21,21,111 અને "મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિ" માં રૂ. 5,55,555 નો ચેક અર્પણ કર્યો હતો જેને સ્વીકારતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

કોરોના મહામારી સામેની લડત માટે સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ પરિવાર, ભાવનગર દ્વારા PM-CARESમાં રૂ. 21,21,111 અને "મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિ" માં રૂ. 5,55,555 નો ચેક અર્પણ કર્યો હતો જેને સ્વીકારતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#IndiaFightsCorona
#GujaratFightsCovid19

કોરોના મહામારી સામેની લડત માટે સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ પરિવાર, ભાવનગર દ્વારા PM-CARESમાં રૂ. 21,21,111 અને "મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિ" માં રૂ. 5,55,555 નો ચેક અર્પણ કર્યો હતો જેને સ્વીકારતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0