વિશ્વવ્યાપી કોરોના કે તેના જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં પહોંચી વળવા માટે માન. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા રચિત PM-CARES(પ્રધાનમંત્રી સીટીઝન આસિસ્ટન્સ એન્ડ રિલીફ ફંડ ઈન ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન)માં ભાજપાના દરેક કાર્યકર્તા પોતે અને પોતાના બુથના લોકોને ઓછામાં ઓછા 100 રૂપિયા કે તેનાથી વધુ રૂપિયાનું ભંડોળ આપવા માટે પ્રેરિત કરવા અપીલ કરતા ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

IndiaFightsCorona

વિશ્વવ્યાપી કોરોના કે તેના જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં પહોંચી વળવા માટે માન. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા રચિત PM-CARES(પ્રધાનમંત્રી સીટીઝન આસિસ્ટન્સ એન્ડ રિલીફ ફંડ ઈન ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન)માં ભાજપાના દરેક કાર્યકર્તા પોતે અને પોતાના બુથના લોકોને ઓછામાં ઓછા 100 રૂપિયા કે તેનાથી વધુ રૂપિયાનું ભંડોળ આપવા માટે પ્રેરિત કરવા અપીલ કરતા ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી
#IndiaFightsCorona

વિશ્વવ્યાપી કોરોના કે તેના જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં પહોંચી વળવા માટે માન. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા રચિત PM-CARES(પ્રધાનમંત્રી સીટીઝન આસિસ્ટન્સ એન્ડ રિલીફ ફંડ ઈન ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન)માં ભાજપાના દરેક કાર્યકર્તા પોતે અને પોતાના બુથના લોકોને ઓછામાં ઓછા 100 રૂપિયા કે તેનાથી વધુ રૂપિયાનું ભંડોળ આપવા માટે પ્રેરિત કરવા અપીલ કરતા ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0