કોરોના વિરુદ્ધની લડાઈમાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના હાથ વધુ મજબૂત કરવા PM-CARES (પ્રધાનમંત્રી સીટીઝન આસિસ્ટન્સ એન્ડ રિલીફ ફંડ ઈન ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન)માં ભાજપાના દરેક કાર્યકર્તા પોતે અને પોતાના બુથના 10 લોકોને લઘુતમ 100 રૂપિયાનું યોગદાન આપવા માટે પ્રેરિત કરે.

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

કોરોના વિરુદ્ધની લડાઈમાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના હાથ વધુ મજબૂત કરવા PM-CARES (પ્રધાનમંત્રી સીટીઝન આસિસ્ટન્સ એન્ડ રિલીફ ફંડ ઈન ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન)માં ભાજપાના દરેક કાર્યકર્તા પોતે અને પોતાના બુથના 10 લોકોને લઘુતમ 100 રૂપિયાનું યોગદાન આપવા માટે પ્રેરિત કરે.
#IndiaFightsCorona
#GujaratFightsCovid19

કોરોના વિરુદ્ધની લડાઈમાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના હાથ વધુ મજબૂત કરવા PM-CARES (પ્રધાનમંત્રી સીટીઝન આસિસ્ટન્સ એન્ડ રિલીફ ફંડ ઈન ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન)માં ભાજપાના દરેક કાર્યકર્તા પોતે અને પોતાના બુથના 10 લોકોને લઘુતમ 100 રૂપિયાનું યોગદાન આપવા માટે પ્રેરિત કરે. #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0