ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજ્ય સરકાર અને નેધરલેન્ડની PAL-V ફ્લાઈંગ કાર બનાવતી કંપની વચ્ચે MOU કરવામાં આવ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજ્ય સરકાર અને નેધરલેન્ડની PAL-V ફ્લાઈંગ કાર બનાવતી કંપની વચ્ચે MOU કરવામાં આવ્યા.

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજ્ય સરકાર અને નેધરલેન્ડની PAL-V ફ્લાઈંગ કાર બનાવતી કંપની વચ્ચે MOU કરવામાં આવ્યા.

Let's Connect

sm2p0