વાળીનાથ મંદિર ખાતે દર્શન-પૂજન કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. મંદિર પરિસરમાં તેમની રજતતુલા પણ કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી શારદાબેન પટેલ, શ્રી જુગલજી ઠાકોર, મહેસાણા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, ધારાસભ્ય શ્રી આશાબેન પટેલ સહિતના હોદેદારો પણ ઉપસ્થિત રહયા.

NorthGujaratWelcomesCRPaatil

BJP | BJP Gujarat,  NorthGujaratWelcomesCRPaatil

વાળીનાથ મંદિર ખાતે દર્શન-પૂજન કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. મંદિર પરિસરમાં તેમની રજતતુલા પણ કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી શારદાબેન પટેલ, શ્રી જુગલજી ઠાકોર, મહેસાણા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, ધારાસભ્ય શ્રી આશાબેન પટેલ સહિતના હોદેદારો પણ ઉપસ્થિત રહયા.
#NorthGujaratWelcomesCRPaatil

વાળીનાથ મંદિર ખાતે દર્શન-પૂજન કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. મંદિર પરિસરમાં તેમની રજતતુલા પણ કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી શારદાબેન પટેલ, શ્રી જુગલજી ઠાકોર, મહેસાણા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, ધારાસભ્ય શ્રી આશાબેન પટેલ સહિતના હોદેદારો પણ ઉપસ્થિત રહયા. #NorthGujaratWelcomesCRPaatil

Let's Connect

sm2p0