મહેસાણા વિધાનસભા સીટના ભાજપના ઉમેદવાર શ્રી Nitinbhai Patel ના સમર્થનમાં પાટીદાર સંકલન સમિતી દ્વારા આયોજિત મહારેલી ને મળ્યું પુષ્કળ જનસમર્થન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહેસાણા વિધાનસભા સીટના ભાજપના ઉમેદવાર શ્રી Nitinbhai Patel ના સમર્થનમાં પાટીદાર સંકલન સમિતી દ્વારા આયોજિત મહારેલી ને મળ્યું પુષ્કળ જનસમર્થન

મહેસાણા વિધાનસભા સીટના ભાજપના ઉમેદવાર શ્રી Nitinbhai Patel ના સમર્થનમાં પાટીદાર સંકલન સમિતી દ્વારા આયોજિત મહારેલી ને મળ્યું પુષ્કળ જનસમર્થન

Let's Connect

sm2p0