"ગુજરાતે વિકાસની રાજનીતિ અપનાવી છે. ૨૦૧૭માં પણ ભાજપને જ સમર્થન મળશે." નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitinbhai Patel

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"ગુજરાતે વિકાસની રાજનીતિ અપનાવી છે. ૨૦૧૭માં પણ ભાજપને જ સમર્થન મળશે." નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitinbhai Patel

"ગુજરાતે વિકાસની રાજનીતિ અપનાવી છે. ૨૦૧૭માં પણ ભાજપને જ સમર્થન મળશે." નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitinbhai Patel

Let's Connect

sm2p0