વિજાપુર ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patelની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં 'સુશાસન દિવસ' નિમિત્તે ખેડૂત સંમેલન તથા કૃષિ સહાય પેકેજ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો.આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja તથા સાંસદ શ્રી Shardaben Patel, શ્રી Jugal Lokhandwala , શ્રી Dipsinh Rathod પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિજાપુર ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patelની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં 'સુશાસન દિવસ' નિમિત્તે ખેડૂત સંમેલન તથા કૃષિ સહાય પેકેજ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો.આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja તથા સાંસદ શ્રી Shardaben Patel, શ્રી Jugal Lokhandwala , શ્રી Dipsinh Rathod પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

વિજાપુર ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patelની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં 'સુશાસન દિવસ' નિમિત્તે ખેડૂત સંમેલન તથા કૃષિ સહાય પેકેજ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો.આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja તથા સાંસદ શ્રી Shardaben Patel, શ્રી Jugal Lokhandwala , શ્રી Dipsinh Rathod પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0