પૂર્વ વિદેશ મંત્રી શ્રી સુષ્મા સ્વરાજના દુ:ખદ અવસાન પર પ્રેસ મીડિયાને પ્રતિક્રિયા આપતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પૂર્વ વિદેશ મંત્રી શ્રી સુષ્મા સ્વરાજના દુ:ખદ અવસાન પર પ્રેસ મીડિયાને પ્રતિક્રિયા આપતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel

પૂર્વ વિદેશ મંત્રી શ્રી સુષ્મા સ્વરાજના દુ:ખદ અવસાન પર પ્રેસ મીડિયાને પ્રતિક્રિયા આપતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel

Let's Connect

sm2p0