સુરતના ઓલપાડ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિધવા સહાય પેન્શન ઓર્ડર વિતરણ તથા NFSA રેશનકાર્ડ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમ માં મંત્રી શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા, શ્રી ઈશ્વરસિંહ પરમાર, શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ, શ્રી કિશોર કાનાણી તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર સહિતના હોદેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુરતના ઓલપાડ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિધવા સહાય પેન્શન ઓર્ડર વિતરણ તથા NFSA રેશનકાર્ડ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમ માં મંત્રી શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા, શ્રી ઈશ્વરસિંહ પરમાર, શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ, શ્રી કિશોર કાનાણી તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર સહિતના હોદેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

સુરતના ઓલપાડ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિધવા સહાય પેન્શન ઓર્ડર વિતરણ તથા NFSA રેશનકાર્ડ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમ માં મંત્રી શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા, શ્રી ઈશ્વરસિંહ પરમાર, શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ, શ્રી કિશોર કાનાણી તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર સહિતના હોદેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0