રાજ્યના ગરીબ પરિવારોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય • NFSA હેઠળ સમાવિષ્ટ થયેલા 68.71 લાખ રેશન કાર્ડધારકોને સતત ત્રીજીવાર જૂન મહિનામાં પણ વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ કરાશે • 15 જૂનથી રાજયમાં અનાજ વિતરણનો પ્રારંભ થશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યના ગરીબ પરિવારોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

• NFSA હેઠળ સમાવિષ્ટ થયેલા 68.71 લાખ રેશન કાર્ડધારકોને સતત ત્રીજીવાર જૂન મહિનામાં પણ વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ કરાશે

• 15 જૂનથી રાજયમાં અનાજ વિતરણનો પ્રારંભ થશે

રાજ્યના ગરીબ પરિવારોના હિતમાં રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય • NFSA હેઠળ સમાવિષ્ટ થયેલા 68.71 લાખ રેશન કાર્ડધારકોને સતત ત્રીજીવાર જૂન મહિનામાં પણ વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ કરાશે • 15 જૂનથી રાજયમાં અનાજ વિતરણનો પ્રારંભ થશે

Let's Connect

sm2p0