પ્રધાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જી ની જીવન યાત્રા, સમર્પણ અને સેવાભાવ વિષય પર ઉત્તર ગુજરાત ઝોનની વર્ચ્યુઅલ રેલી યોજાઈ. https://t.co/1BojFIUh2I

PressNote, HappyBdayNaMo

BJP | BJP Gujarat,  PressNote, HappyBdayNaMo

પ્રધાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જી ની જીવન યાત્રા, સમર્પણ અને સેવાભાવ વિષય પર ઉત્તર ગુજરાત ઝોનની વર્ચ્યુઅલ રેલી યોજાઈ. #PressNote
#HappyBdayNaMo https://t.co/1BojFIUh2I

પ્રધાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જી ની જીવન યાત્રા, સમર્પણ અને સેવાભાવ વિષય પર ઉત્તર ગુજરાત ઝોનની વર્ચ્યુઅલ રેલી યોજાઈ. #PressNote #HappyBdayNaMo https://t.co/1BojFIUh2I

Let's Connect

sm2p0