પ્રધાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જી ની જીવન યાત્રા, સમર્પણ અને સેવાભાવ વિષય પર મધ્ય ગુજરાત ઝોનની વર્ચ્યુઅલ રેલી યોજાઈ. https://t.co/c6CqvC2O2f

HappyBdayNaMo, PressNote

BJP | BJP Gujarat,  HappyBdayNaMo, PressNote

પ્રધાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જી ની જીવન યાત્રા, સમર્પણ અને સેવાભાવ વિષય પર મધ્ય ગુજરાત ઝોનની વર્ચ્યુઅલ રેલી યોજાઈ.
#HappyBdayNaMo #PressNote https://t.co/c6CqvC2O2f

પ્રધાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જી ની જીવન યાત્રા, સમર્પણ અને સેવાભાવ વિષય પર મધ્ય ગુજરાત ઝોનની વર્ચ્યુઅલ રેલી યોજાઈ. #HappyBdayNaMo #PressNote https://t.co/c6CqvC2O2f

Let's Connect

sm2p0