લોકલાડીલા પ્રઘાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જી આજે ગુજરાત આવશે, આવતીકાલે લીમખેડા અને નવસારીમાં સુલભ્ય દિવ્યાંગ મેગા કેમ્પમાં આપશે હાજરી @જીતુભાઇ વાઘાણી (પ્રદેશ પ્રમુખ ગુજરાત ભાજપ )

Bharatiya Janata Party is the largest political party

લોકલાડીલા પ્રઘાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જી આજે ગુજરાત આવશે,
આવતીકાલે લીમખેડા અને નવસારીમાં સુલભ્ય દિવ્યાંગ મેગા કેમ્પમાં આપશે હાજરી @જીતુભાઇ વાઘાણી (પ્રદેશ પ્રમુખ ગુજરાત ભાજપ )

લોકલાડીલા પ્રઘાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જી આજે ગુજરાત આવશે, આવતીકાલે લીમખેડા અને નવસારીમાં સુલભ્ય દિવ્યાંગ મેગા કેમ્પમાં આપશે હાજરી @જીતુભાઇ વાઘાણી (પ્રદેશ પ્રમુખ ગુજરાત ભાજપ )

Let's Connect

sm2p0