યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જી ના 70માં જન્મદિવસના ઉપક્રમે આયોજિત 'સેવા સપ્તાહ'ના પ્રથમ દિવસે ભાજપા-ગુજરાત પ્રદેશના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા જનસેવાના વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા. https://t.co/Bvd9g5C8Ki

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જી ના 70માં જન્મદિવસના ઉપક્રમે આયોજિત 'સેવા સપ્તાહ'ના પ્રથમ દિવસે ભાજપા-ગુજરાત પ્રદેશના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા જનસેવાના વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા.
#PressNote https://t.co/Bvd9g5C8Ki

યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જી ના 70માં જન્મદિવસના ઉપક્રમે આયોજિત 'સેવા સપ્તાહ'ના પ્રથમ દિવસે ભાજપા-ગુજરાત પ્રદેશના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા જનસેવાના વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા. #PressNote https://t.co/Bvd9g5C8Ki

Let's Connect

sm2p0