અમદાવાદના અમરાઈવાડી ખાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiના જન્મદિવસ નિમિત્તે તા.૧૪થી ૨૦ સપ્ટેમ્બર સુધી યોજાનાર "સેવા સપ્તાહ" કાર્યક્રમના શુભારંભની ઝલક.

SevaSaptah

અમદાવાદના અમરાઈવાડી ખાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiના જન્મદિવસ નિમિત્તે તા.૧૪થી ૨૦ સપ્ટેમ્બર સુધી યોજાનાર "સેવા સપ્તાહ" કાર્યક્રમના શુભારંભની ઝલક.

#SevaSaptah

અમદાવાદના અમરાઈવાડી ખાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiના જન્મદિવસ નિમિત્તે તા.૧૪થી ૨૦ સપ્ટેમ્બર સુધી યોજાનાર "સેવા સપ્તાહ" કાર્યક્રમના શુભારંભની ઝલક. #SevaSaptah

Let's Connect

sm2p0