પ્રધાનમંત્રીશ્રી Narendra Modiએ વલસાડ અને જુનાગઢ ખાતે વિકાસનાં વિવિધ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યું આ દરમિયાન તેમને મળ્યો અદ્ભુત જનપ્રતિસાદ. તદઉપરાંત પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ ગાંધીનગર ખાતે ગુજરાત ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીનાં ચોથા દીક્ષાંત સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહી વિદ્યાર્થીઓને સમ્માનિત પણ કર્યા.

PMInGujarat

પ્રધાનમંત્રીશ્રી Narendra Modiએ વલસાડ અને જુનાગઢ ખાતે વિકાસનાં વિવિધ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યું આ દરમિયાન તેમને મળ્યો અદ્ભુત જનપ્રતિસાદ. તદઉપરાંત પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ ગાંધીનગર ખાતે ગુજરાત ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીનાં ચોથા દીક્ષાંત સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહી વિદ્યાર્થીઓને સમ્માનિત પણ કર્યા.
#PMInGujarat

પ્રધાનમંત્રીશ્રી Narendra Modiએ વલસાડ અને જુનાગઢ ખાતે વિકાસનાં વિવિધ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યું આ દરમિયાન તેમને મળ્યો અદ્ભુત જનપ્રતિસાદ. તદઉપરાંત પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ ગાંધીનગર ખાતે ગુજરાત ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીનાં ચોથા દીક્ષાંત સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહી વિદ્યાર્થીઓને સમ્માનિત પણ કર્યા. #PMInGujarat

Let's Connect

sm2p0