ભગવાન શિવની ભક્તિની વાતો કરતી કોંગ્રેસ પાર્ટીને મારી શુભકામના છે કે તેઓ વર્ષ ૨૦૨૪માં પણ સંસદમાં ફરીથી અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ લાવે.: પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi

IndiaTrustsModi

ભગવાન શિવની ભક્તિની વાતો કરતી કોંગ્રેસ પાર્ટીને મારી શુભકામના છે કે તેઓ વર્ષ ૨૦૨૪માં પણ સંસદમાં ફરીથી અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ લાવે.: પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi
#IndiaTrustsModi

ભગવાન શિવની ભક્તિની વાતો કરતી કોંગ્રેસ પાર્ટીને મારી શુભકામના છે કે તેઓ વર્ષ ૨૦૨૪માં પણ સંસદમાં ફરીથી અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ લાવે.: પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi #IndiaTrustsModi

Let's Connect

sm2p0