પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi તથા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહનો અમદાવાદ ખાતે ભવ્ય અભિવાદન સમારોહ યોજાયો. જેમાં જંગી જનમેદની ઉમટી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi તથા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહનો અમદાવાદ ખાતે ભવ્ય અભિવાદન સમારોહ યોજાયો. જેમાં જંગી જનમેદની ઉમટી.

પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi તથા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહનો અમદાવાદ ખાતે ભવ્ય અભિવાદન સમારોહ યોજાયો. જેમાં જંગી જનમેદની ઉમટી.

Let's Connect

sm2p0