અબુધાબી ખાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiએ પ્રથમ હિન્દૂ મંદિરનો શિલાન્યાસ કર્યો. આ મંદિર અબુધાબી-દુબઇ માર્ગ ઉપર બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

અબુધાબી ખાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiએ પ્રથમ હિન્દૂ મંદિરનો શિલાન્યાસ કર્યો. આ મંદિર અબુધાબી-દુબઇ માર્ગ ઉપર બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવશે.

અબુધાબી ખાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiએ પ્રથમ હિન્દૂ મંદિરનો શિલાન્યાસ કર્યો. આ મંદિર અબુધાબી-દુબઇ માર્ગ ઉપર બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવશે.

Let's Connect

sm2p0