નિહાળો પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી નો 'મન કી બાત' કાર્યક્રમ તા. 29 ડિસેમ્બર, 2019 ના રોજ સવારે 11 કલાકે નિહાળો લાઈવ : • facebook.com/BJP4Gujarat • twitter.com/BJP4Gujarat • youtube.com/BJP4Gujarat

MannKiBaat

BJP | BJP Gujarat,  MannKiBaat

નિહાળો પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી નો 'મન કી બાત' કાર્યક્રમ

તા. 29 ડિસેમ્બર, 2019 ના રોજ સવારે 11 કલાકે

#MannKiBaat

નિહાળો લાઈવ :

• facebook.com/BJP4Gujarat
• twitter.com/BJP4Gujarat
• youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modiજી નો 'મન કી બાત' કાર્યક્રમ તા. 29 ડિસેમ્બર, 2019 ના રોજ સવારે 11 કલાકે #MannKiBaat નિહાળો લાઈવ : • facebook.com/BJP4Gujarat • twitter.com/BJP4Gujarat • youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0