વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modiના અથાગ પ્રયત્નો તથા જાપાનના સહકારથી 14 સપ્ટેમ્બર, 2017ના રોજ જાપાનના વડાપ્રધાન શ્રી શિન્ઝો આબેની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં બુલેટ ટ્રેનના ખાતમુહુર્ત થકી દેશમાં પરિવહન અને વેપાર- વાણિજ્યને વેગ મળશે. અમદાવાદ-મુંબઈ વચ્ચેનું 508 કિ.મી.નું અંતર માત્ર 2.5 કલાકમાં જ બુલેટ ટ્રેનથી કપાઈ જશે અને આ પ્રોજેક્ટને પરિણામે દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈ અને ગ્લોબલ ગુજરાતની આર્થિક રાજધાની અમદાવાદ એકબીજાની નજીક આવશે. આ પ્રોજેક્ટથી માત્ર ગુજરાતને જ નહીં પરંતું સમગ્ર દેશના વિકાસમાં વૃદ્ધિ થશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modiના અથાગ પ્રયત્નો તથા જાપાનના સહકારથી 14 સપ્ટેમ્બર, 2017ના રોજ જાપાનના વડાપ્રધાન શ્રી શિન્ઝો આબેની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં બુલેટ ટ્રેનના ખાતમુહુર્ત થકી દેશમાં પરિવહન અને વેપાર- વાણિજ્યને વેગ મળશે. અમદાવાદ-મુંબઈ વચ્ચેનું 508 કિ.મી.નું અંતર માત્ર 2.5 કલાકમાં જ બુલેટ ટ્રેનથી કપાઈ જશે અને આ પ્રોજેક્ટને પરિણામે દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈ અને ગ્લોબલ ગુજરાતની આર્થિક રાજધાની અમદાવાદ એકબીજાની નજીક આવશે. આ પ્રોજેક્ટથી માત્ર ગુજરાતને જ નહીં પરંતું સમગ્ર દેશના વિકાસમાં વૃદ્ધિ થશે.

વડાપ્રધાન શ્રી Narendra Modiના અથાગ પ્રયત્નો તથા જાપાનના સહકારથી 14 સપ્ટેમ્બર, 2017ના રોજ જાપાનના વડાપ્રધાન શ્રી શિન્ઝો આબેની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં બુલેટ ટ્રેનના ખાતમુહુર્ત થકી દેશમાં પરિવહન અને વેપાર- વાણિજ્યને વેગ મળશે. અમદાવાદ-મુંબઈ વચ્ચેનું 508 કિ.મી.નું અંતર માત્ર 2.5 કલાકમાં જ બુલેટ ટ્રેનથી કપાઈ જશે અને આ પ્રોજેક્ટને પરિણામે દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈ અને ગ્લોબલ ગુજરાતની આર્થિક રાજધાની અમદાવાદ એકબીજાની નજીક આવશે. આ પ્રોજેક્ટથી માત્ર ગુજરાતને જ નહીં પરંતું સમગ્ર દેશના વિકાસમાં વૃદ્ધિ થશે.

Let's Connect

sm2p0