માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી NAMO એપના માધ્યમથી કોવિડ 19ની આફતને અવસરમાં પરિવર્તિત કરી "આત્મનિર્ભર ભારત" ના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવામાં ગુજરાત ની ભૂમિકા વિશે કરશે સંવાદ તારીખ: 13 જૂન 2020, શનિવાર સમય : સાંજે 7:00 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી NAMO એપના માધ્યમથી કોવિડ 19ની આફતને અવસરમાં પરિવર્તિત કરી "આત્મનિર્ભર ભારત" ના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવામાં ગુજરાત ની ભૂમિકા વિશે કરશે સંવાદ

તારીખ: 13 જૂન 2020, શનિવાર
સમય : સાંજે 7:00 કલાકે

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી NAMO એપના માધ્યમથી કોવિડ 19ની આફતને અવસરમાં પરિવર્તિત કરી "આત્મનિર્ભર ભારત" ના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવામાં ગુજરાત ની ભૂમિકા વિશે કરશે સંવાદ તારીખ: 13 જૂન 2020, શનિવાર સમય : સાંજે 7:00 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0