અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાશે અભૂતપૂર્વ 'ઇન્ડિયા રોડ શો' લાઈવ નિહાળો • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

NamasteTrump

BJP | BJP Gujarat,  NamasteTrump

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાશે અભૂતપૂર્વ 'ઇન્ડિયા રોડ શો'

#NamasteTrump

લાઈવ નિહાળો

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાશે અભૂતપૂર્વ 'ઇન્ડિયા રોડ શો' #NamasteTrump લાઈવ નિહાળો • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0