અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ને વિદાય આપતા રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી અને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

NamasteTrump

BJP | BJP Gujarat,  NamasteTrump

અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ને વિદાય આપતા રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી અને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#NamasteTrump

અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ને વિદાય આપતા રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી અને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #NamasteTrump

Let's Connect

sm2p0